Jezične usluge

Uvijek dostupna stručna i brza jezična usluga.

Neovjereni prijevod. Pisani prijevod. Non-certified-translation

Neovjereni prijevod

Najtraženije jezične usluge predvodi neovjereni pisani prijevod. Uz upotrebu CAT-alata osiguravamo brzinu, usklađenost i dosljednost prijevoda čak i pri najopsežnijim projektima.

Više o neovjerenom prijevodu

Ovjereni prijevod

Ovjereni prijevod

Ovjereni prijevod namijenjen je potrebama fizičkih ili pravnih osoba u njihovu svakodnevnom djelovanju. Obično se izrađuje na zahtjev sudova, ministarstava i drugih institucija i tijela.

Više o ovjerenom prijevodu

Ovjera sudskog tumača izjavom, pečatom i potpisom

Sudski tumač

Sudski tumač izrađuje ovjereni prijevod na zahtjev pojedinaca, gospodarskih društava ili državnih institucija. Svoj prijevod ovjerava izjavom, pečatom i potpisom.

Više o sudskom tumaču

Usmeni prijevod na sastancima. Interpreting

Usmeni prijevod

Jezične usluge usmenog prevođenja. Konsekutivno i šaptano prevođenje (chuchotage) za potrebe poslovnih sastanaka, radionica, obilazaka i sličnih događanja s manjim brojem sudionika.

Više o usmenom prijevodu

Lektura i redaktura. Uređivanje teksta. Help with proofreading and editing

Lektura i redaktura

Jezične pogreške ostavljaju loš dojam i vrlo ih je važno izbjeći.  Iz vaših tekstova uklonit ćemo sve nedostatke kako bi ste se predstavili u što boljem svjetlu. Izdajemo Potvrdu o lekturi.

Više o lekturi i redakturi

Jezična lokalizacija. Language localization

Lokalizacija

Prijevod tekstualnog dijela softvera, mrežnih stranica, mobilnih aplikacija, računalnih igara… dio je postupka lokalizacije proizvoda ili usluge za ciljno tržište.

Više o lokalizaciji

Zatražite ponudu
× Pitajte nas što Vas zanima!