CAT-alati

Računalno potpomognuto prevođenje ili CAT-alati obuhvaćaju niz programskih rješenja koja svojim značajkama unaprjeđuju učinkovitost i kvalitetu prevoditeljskog procesa. Neka od najraširenijih takvih rješenja su Trados Studio, memoQ, Wordfast… od kojih u našem uredu najčešće koristimo SDL Trados Studio.

Mogućnost stvaranja prijevodne memorije najistaknutija je značajka ovih alata na koju se oslanjaju opsežni prevoditeljski projekti. Takvi su npr. prijevod zakonske regulative, prijevod mrežnih stranica, prijevod uputa za upotrebu, prijevod natječajne dokumentacije i dr.

Uz ovakvu programsku podršku povećava se brzina prevođenja odnosno skraćuju rokovi isporuke. 

AI. CAT-alati. CAT-tools. Strojno prevođenje.

Ipak, to ne samo da ne umanjuje kvalitetu prijevoda, već osiguravadosljednost terminologije i teksta u cjelini. Npr. rečenica koje se ponavljaju.  Čak i kada na projektu radi više prevoditelja istovremeno – ili u etapama – kvaliteta teksta ostaje ista.

CAT-alati doprinose i povećanju konkurentnosti pružatelja usluge, bez obzira je li riječ o tvrtki ili samostalnom prevoditelju, budući da rad uz primjenu ovakvih rješenja, uz gore navedene prednosti, utječe i na formiranje cijene usluge. Ovisno o karakteristikama projekta i potrebama naručitelja, upotreba CAT-alata može učiniti cijenu prevoditeljskih usluga prihvatljivijom.

CAT alate odnosno računalno potpomognuto prevođenje potrebno je razlikovati od strojnog prevođenja.

Dok strojno prevođenje, npr. Google translateom, nudi gotov i često manjkav rezultat, rad uz CAT-alate nije moguć bez profesionalnog prevoditelja. Štoviše, potencijalne blagodati ovih alata u mnogočemu ovise o razini znanja i vještine prevoditelja koji radi na projektu. Računalna rješenja potpomažu naš rad, a ne obavljaju ga za nas.