Sudski tumač za makedonski jezik

Jezični oblačić makedonski. Sudski tumač za makedonski
Sudski tumač za makedonski jezik

Sudski tumač za makedonski jezik u našem vam je uredu uvijek na raspolaganju, stoga možemo jamčiti brzu isporuku stručno obavljene usluge koja će zadovoljiti sve vaše zahtjeve.

Poslovi sudskog tumača za makedonski jezik obuhvaćaju pisane i usmene prijevode s najrazličitijih područja, a za potrebe pojedinaca, javnih tijela i institucija, gospodarskih subjekata, civilnog sektora.

Dok potrebe fizičkih osoba obično podrazumijevaju prevođenje različitih osobnih isprava ili dokumentacije kao što su diplome, uvjerenja o nekažnjavanju, odluke o mirovini, rješenja o nasljeđivanju… kod pravnih se osoba sudski tumač bavi znatno širim područjem i izrađuje ovjereni prijevod najraznovrsnije dokumentacije – od izvadaka iz sudskih registara preko financijskih izvješća i natječajne dokumentacije do tehničkih specifikacija uređaja ili proizvoda i slično.

Specifičnost je izrade ovjerenog prijevoda da klijenti njime moraju raspolagati u što kraćem roku. Jedna od prednosti koja nam omogućava upravo brzu isporuku ovjerenog prijevoda jest naše bogato iskustvo i svakodnevna praksa. Malo je područja kojih se nismo dotakli zbog čega raspolažemo širokom bazom potvrđene terminologije i prijevodnih memorija koje nam skraćuju i olakšavaju posao.

Naš sudski tumač za makedonski jezik dnevno surađuje s domaćim i makedonskim, ali i drugim inozemnim tvrtkama, odvjetničkim uredima, javnim tijelima i institucijama, organizacijama civilnog društva te pojedincima koji posluju ili namjeravaju poslovati na području R Hrvatske odnosno R Sjeverne Makedonije. U tom smo smislu ponosni na činjenicu da možemo istaknuti brojne zadovoljne klijente.

Za kraj navodimo najčešće dokumente za koje je potrebno izraditi prijevod s ovjerom sudskog tumača za makedonski jezik:

FIZIČKE OSOBE:
 • ovjereni prijevod osobne isprave
 • ovjereni prijevod svjedodžbe
 • ovjereni prijevod diplome
 • ovjereni prijevod CV-a
 • ovjereni prijevod certifikata
 • ovjereni prijevod odluke o mirovini
 • ovjereni prijevod rješenja o nasljeđivanju
 • ovjereni prijevod rješenja o razvodu braka
 • ovjereni prijevod izv. iz matične knjige rođenih
 • ovjereni prijevod izv. iz matične knjige  vjenčanih
 • ovjereni prijevod izv. iz matične knjige umrlih
 • ovjereni prijevod uvjerenja o prebivalištu
 • ovjereni prijevod uvjerenja o nekažnjavanju
 • ovjereni prijevod ugovora o radu
 • ovjereni prijevod police osiguranja
 • ovjereni prijevod platnih lista
 • ovjereni prijevod ugovora o kreditu
 • ovjereni prijevod javnobilježničkih isprava
 • ovjereni prijevod liječničkog nalaza
 • ovjereni prijevod punomoći
PRAVNE OSOBE:
 • ovjereni prijevod izvatka iz sudskog registra
 • ovjereni prijevod osnivačkih akata
 • ovjereni prijevod javnobilježničkih isprava
 • ovjereni prijevod financijskih izvještaja
 • ovjereni prijevod revizorskih izvješća
 • ovjereni prijevod natječajne dokumentacije
 • ovjereni prijevod zapisnika
 • ovjereni prijevod polica osiguranja
 • ovjereni prijevod ugovora o poslovnoj suradnji
 • ovjereni prijevod ugovora o zakupu
 • ovjereni prijevod ugovora o kupoprodaji
 • ovjereni prijevod ugovora o radu
 • ovjereni prijevod sudske presude
 • ovjereni prijevod sudskog rješenja
 • ovjereni prijevod izjava o sukladnosti
 • ovjereni prijevod certifikata
 • ovjereni prijevod životopisa
 • ovjereni prijevod tehničkih izvješća
 • ovjereni prijevod tehničkih specifikacija
 • ovjereni prijevod sigurnosno-tehničkih listova
 • ovjereni prijevod stručnih studija