Sudski tumač

Tko su sudski tumači?

Sudski tumači ovlašteni su za izradu ovjerenog prijevoda, pisanog ili usmenog. Ovjereni prijevod sudskog tumača naručuju sudovi, odvjetnici, trgovačka društva, organizacije civilnog društva, pojedinci… Namijenjen je ponajprije postupcima koji se odvijaju pri državnim tijelima i institucijama kako R Hrvatske tako i drugih ciljnih država. Izrađen prijevod sudski tumač ovjerava svojom izjavom i pečatom čime jamči za njegovu točnost i usklađenost s izvornikom.

Stalne sudske tumače imenuje ministar pravosuđa temeljem njihovih stručnih kvalifikacija i drugih uvjeta. Tumači prema potrebi polažu i dodatan stručni ispit (jezični i/ili pravni dio) te prolaze obuku pri jednom od društava stalnih sudskih tumača Republike Hrvatske.

Sudski tumač. Ovjereni prijevod. Sudski tumač za slovenski. Sudski tumač za srpski. Sudski tumač za engleski.

Kako se razlikuju sudski tumač i prevoditelj?

Sudski tumač ujedno i stručan prevoditelj, što njegov posao čini samo donekle jednostavnijim. Naime, ova vrsta prijevoda nerijetko podrazumijeva dodatno vrijeme, trud i istraživanje. Usklađivanje nomenklature, upoznavanje i uspoređivanje obrazovnih sustava te stručnih i akademskih naziva, proučavanje pravnih sustava i zakona, upoznavanje s terminologijom i žargonom struke svakodnevica su jednog tumača. I to samo kada je riječ o pisanom ovjerenom prijevodu. Odlazak na usmeno tumačenje, npr. na ročište ili u ured javnog bilježnika, zahtijeva još podrobniju pripremu. Temeljito upoznavanje s predmetom usmenog prevođenja osnovna je pretpostavka dobro obavljenog posla. U oba slučaja, kako bi prijevod u potpunosti odgovarao izvornom odnosno ciljnom jeziku, glavna je zadaća sudskog tumača uspješno protumačiti pisani ili govoreni sadržaj.

Kako prepoznati dobrog sudskog tumača?

Dobar sudski tumač svakom će prijevodu posvetiti vrijeme i pažnju koju zaslužuje kako bi osigurao da njegov prijevod bude točan, precizan i usklađen s izvornikom. Ako mu stručno područje izvornika nije poznato, on će ga istražiti, upoznati se s temom, provjeriti terminologiju. U slučaju potrebe posavjetovat će se s kolegama i strukovnim udrugama te poduzeti sve druge potrebne korake kako bi osigurao kvalitetu ovjerenog prijevoda koji isporučuje.

Što prevodi sudski tumač?

Kada je riječ o usmenom prijevodu, sudski tumač najčešće prevodi na ročištima, u uredima javnog bilježnika ili u policijskim postajama. Pisani ovjereni prijevod izrađuje za niz isprava i dokumentacije, a niže donosimo kratki pregled najčešćih predmeta:

Ovjereni prijevod za FIZIČKE OSOBE:
  • osobne isprave, svjedodžbe, diplome, životopisi, certifikati, sudske odluke i rješenja, izvadak iz matične knjige rođenih, izvadak iz matične knjige vjenčanih, izvadak iz matične knjige umrli, uvjerenja o nekažnjavanju, uvjerenja o prebivalištu, potvrde o slobodnom bračnom stanju, ugovori o radu, ugovori o kreditu, platne liste, punomoći, medicinski nalazi
Ovjereni prijevod za PRAVNE OSOBE:
  • osnivački akti, izvatci iz sudskog registra, javnobilježničke isprave, financijska izvješća, revizorska izvješća, stručne studije, natječajne dokumentacije, police osiguranja, ugovori, sudske odluke, izjave o sukladnosti, sigurnosno-tehnički listovi, certifikati, tehničke specifikacije, upute za upotrebu, upute za instalaciju, katalozi, publikacije, brošure, sadržaj za društvene mreže