Sudski tumač

Sudski tumač je prevoditelj kojeg imenuju Županijski sudovi R Hrvatske ovlašćujući ga za izradu ovjerenog prijevoda, pisanog ili usmenog.

Sudski tumač izrađuje ovjereni prijevod na zahtjev pojedinca ili tvrtke, a isti je prvenstveno namijenjen javnim institucijama kao što su sudovi, ministarstva, državne agencije… Za točnost i usklađenost svakog prijevoda s izvornikom sudski tumač jamči svojom izjavom i pečatom – ovjerom prijevoda.

Što razlikuje sudskog tumača od prevoditelja?

Iako je sudski tumač i prevoditelj, njegov posao nije uvijek jednostavno prevođenje teksta s jednoga na drugi strani jezik, već nerijetko zahtijeva podrobno istraživanje i usklađivanje nomenklature, pravnih instituta, stručnog žargona, akademskih i stručnih naziva… kako bi odgovarali ciljnom jeziku. Dakle, njegova je zadaća ne samo prevesti, već i – kao što mu sam stručni naziv govori – protumačiti tekst ciljnom korisniku.

Kako prepoznati dobrog sudskog tumača?

Dobar sudski tumač posvetit će svakom prijevodu dužnu pažnju kako bi osigurao sve gore spomenute karakteristike kvalitetnog prijevoda. Istražit će – ako mu je nepoznata – temu, potvrditi terminologiju, osigurati dosljednost prijevoda i učiniti sve kako se prijevodu ne bi potkrala kakva pogreška ili propust zbog koje bi prijevod mogao biti stranki vraćen na doradu ili čak odbijen (zahtijevan novi ovjereni prijevod).

Što prevodi sudski tumač?

Sudski tumač prevodi najrazličitije isprave i dokumente, a niže donosimo popis nekih od najčešćih:

FIZIČKE OSOBE:
 • ovjereni prijevod osobne isprave
 • ovjereni prijevod svjedodžbe
 • ovjereni prijevod diplome
 • ovjereni prijevod CV-a
 • ovjereni prijevod certifikata
 • ovjereni prijevod odluke o mirovini
 • ovjereni prijevod rješenja o nasljeđivanju
 • ovjereni prijevod rješenja o razvodu braka
 • ovjereni prijevod izv. iz matične knjige rođenih
 • ovjereni prijevod izv. iz matične knjige vjenčanih
 • ovjereni prijevod izv. iz matične knjige umrlih
 • ovjereni prijevod uvjerenja o prebivalištu
 • ovjereni prijevod uvjerenja o nekažnjavanju
 • ovjereni prijevod ugovora o radu
 • ovjereni prijevod police osiguranja
 • ovjereni prijevod platnih lista
 • ovjereni prijevod ugovora o kreditu
 • ovjereni prijevod javnobilježničkih isprava
 • ovjereni prijevod liječničkog nalaza
 • ovjereni prijevod punomoći
PRAVNE OSOBE:
 • ovjereni prijevod izvatka iz sudskog registra
 • ovjereni prijevod osnivačkih akata
 • ovjereni prijevod javnobilježničkih isprava
 • ovjereni prijevod financijskih izvještaja
 • ovjereni prijevod revizorskih izvješća
 • ovjereni prijevod natječajne dokumentacije
 • ovjereni prijevod zapisnika
 • ovjereni prijevod polica osiguranja
 • ovjereni prijevod ugovora o poslovnoj suradnji
 • ovjereni prijevod ugovora o zakupu
 • ovjereni prijevod ugovora o kupoprodaji
 • ovjereni prijevod ugovora o radu
 • ovjereni prijevod sudskih odluka
 • ovjereni prijevod izjava o sukladnosti
 • ovjereni prijevod certifikata
 • ovjereni prijevod životopisa
 • ovjereni prijevod tehničkih izvješća
 • ovjereni prijevod tehničkih specifikacija
 • ovjereni prijevod sigurnosno-tehničkih listova
 • ovjereni prijevod stručnih studija
Zatražite ponudu
× Pitajte nas što Vas zanima!