Sudski tumač

Prevoditelj koji je imenovan za sudskog tumača od strane županijskih sudova Republike Hrvatske osposobljen je za pružanje ovjerenih pismenih i usmenih prijevoda.

Sudski tumač izrađuje ovjereni prijevod na zahtjev pojedinca ili tvrtke, a prvenstveno je namijenjen javnim institucijama, kao što su sudovi, ministarstva, državne agencije… Sudski tumač svaki prijevod ovjerava svojom izjavom i pečatom, osiguravajući njegovu točnost. i dosljednost s izvornikom.

Koja je razlika između sudskog tumača i prevoditelja?

Unatoč činjenici da je sudski tumač ujedno i prevoditelj, njegov posao nerijetko podrazumijeva pažljivo istraživanje i usklađivanje nomenklature, pravnih pojmova, stručnog žargona, akademskog i stručnog naziva kako bi bili u skladu s ciljnim jezikom. Dakle, njegova zadaća nije samo prevođenje, već, kao što naziv implicira, tumačenje teksta ciljnom korisniku.

Kako prepoznati dobrog sudskog tumača?

Dobar sudski tumač će svakom prijevodu posvetiti vrijeme i pažnju koju zaslužuje kako bi se osiguralo da su zadovoljene sve gore navedene kvalitete dobrog prijevoda. Ako predmet nije poznat sudskom tumaču, on će ga istražiti, provjeriti terminologiju, provjeriti je li prijevod točan i poduzeti druge korake kako bi osigurao da nema pogrešaka ili propusta koji bi mogli dovesti do odbijanja prijevoda.

Što prevodi sudski tumač?

Slijedi popis dokumenata koje sudski tumači najčešće prevode:

FIZIČKE OSOBE:
 • ovjereni prijevod osobne isprave
 • ovjereni prijevod svjedodžbe
 • ovjereni prijevod diplome
 • ovjereni prijevod CV-a
 • ovjereni prijevod certifikata
 • ovjereni prijevod odluke o mirovini
 • ovjereni prijevod rješenja o nasljeđivanju
 • ovjereni prijevod rješenja o razvodu braka
 • ovjereni prijevod izv. iz matične knjige rođenih
 • ovjereni prijevod izv. iz matične knjige  vjenčanih
 • ovjereni prijevod izv. iz matične knjige umrlih
 • ovjereni prijevod uvjerenja o prebivalištu
 • ovjereni prijevod uvjerenja o nekažnjavanju
 • ovjereni prijevod ugovora o radu
 • ovjereni prijevod police osiguranja
 • ovjereni prijevod platnih lista
 • ovjereni prijevod ugovora o kreditu
 • ovjereni prijevod javnobilježničkih isprava
 • ovjereni prijevod liječničkog nalaza
 • ovjereni prijevod punomoći
PRAVNE OSOBE:
 • ovjereni prijevod izvatka iz sudskog registra
 • ovjereni prijevod osnivačkih akata
 • ovjereni prijevod javnobilježničkih isprava
 • ovjereni prijevod financijskih izvještaja
 • ovjereni prijevod revizorskih izvješća
 • ovjereni prijevod natječajne dokumentacije
 • ovjereni prijevod zapisnika
 • ovjereni prijevod polica osiguranja
 • ovjereni prijevod ugovora o poslovnoj suradnji
 • ovjereni prijevod ugovora o zakupu
 • ovjereni prijevod ugovora o kupoprodaji
 • ovjereni prijevod ugovora o radu
 • ovjereni prijevod sudskih odluka
 • ovjereni prijevod izjava o sukladnosti
 • ovjereni prijevod certifikata
 • ovjereni prijevod životopisa
 • ovjereni prijevod tehničkih izvješća
 • ovjereni prijevod tehničkih specifikacija
 • ovjereni prijevod sigurnosno-tehničkih listova
 • ovjereni prijevod stručnih studija
Zatražite ponudu
× Pitajte nas što Vas zanima!