Sudski tumač

Nadležni županijski sudovi Republike Hrvatske imenuju stalne sudske tumače temeljem njihovih stručnih kvalifikacija, položenih dodatnih ispita (jezični i/ili pravni dio) i završene obuke pri jednom od društava stalnih sudskih tumača Republike Hrvatske.

Sudski tumač ovlašten je za izradu ovjerenog prijevoda, pisanog ili usmenog. Prijevod sudskog tumača izrađuje se na zahtjev suda, javnog bilježnika, MUP-a, trgovačkog društva, pojedinca… Namijenjen je u prvom redu državnim tijelima i institucijama kako R Hrvatske tako i drugih, ciljnih, država. Sudski tumač ovjerava prijevod svojom izjavom i pečatom, osiguravajući njegovu točnost i dosljednost s izvornikom.

Koja je razlika između sudskog tumača i prevoditelja?

Unatoč činjenici da je sudski tumač ujedno i prevoditelj, njegov posao nerijetko podrazumijeva pažljivo istraživanje i usklađivanje nomenklature, pravnih pojmova, stručnog žargona, akademskog i stručnog naziva kako bi bili u skladu s ciljnim jezikom. Dakle njegova zadaća nije samo prevođenje, već, kao što naziv implicira, tumačenje teksta ciljnom korisniku.

Kako prepoznati dobrog sudskog tumača?

Dobar sudski tumač svakom će prijevodu posvetiti vrijeme i pažnju koju zaslužuje kako bi se osiguralo da su zadovoljene sve gore navedene kvalitete dobrog prijevoda. Ako predmet nije poznat sudskom tumaču, on će ga istražiti, provjeriti terminologiju, provjeriti je li prijevod točan i poduzeti druge korake kako bi osigurao da nema pogrešaka ili propusta koji bi mogli dovesti do odbijanja prijevoda.

Što prevodi sudski tumač?

Slijedi popis dokumenata koje sudski tumači najčešće prevode:

FIZIČKE OSOBE:
 • ovjereni prijevod osobne isprave
 • ovjereni prijevod svjedodžbe
 • ovjereni prijevod diplome
 • ovjereni prijevod CV-a
 • ovjereni prijevod certifikata
 • ovjereni prijevod odluke o mirovini
 • ovjereni prijevod rješenja o nasljeđivanju
 • ovjereni prijevod rješenja o razvodu braka
 • ovjereni prijevod izv. iz matične knjige rođenih
 • ovjereni prijevod izv. iz matične knjige  vjenčanih
 • ovjereni prijevod izv. iz matične knjige umrlih
 • ovjereni prijevod uvjerenja o prebivalištu
 • ovjereni prijevod uvjerenja o nekažnjavanju
 • ovjereni prijevod ugovora o radu
 • ovjereni prijevod police osiguranja
 • ovjereni prijevod platnih lista
 • ovjereni prijevod ugovora o kreditu
 • ovjereni prijevod javnobilježničkih isprava
 • ovjereni prijevod liječničkog nalaza
 • ovjereni prijevod punomoći
PRAVNE OSOBE:
 • ovjereni prijevod izvatka iz sudskog registra
 • ovjereni prijevod osnivačkih akata
 • ovjereni prijevod javnobilježničkih isprava
 • ovjereni prijevod financijskih izvještaja
 • ovjereni prijevod revizorskih izvješća
 • ovjereni prijevod natječajne dokumentacije
 • ovjereni prijevod zapisnika
 • ovjereni prijevod polica osiguranja
 • ovjereni prijevod ugovora o poslovnoj suradnji
 • ovjereni prijevod ugovora o zakupu
 • ovjereni prijevod ugovora o kupoprodaji
 • ovjereni prijevod ugovora o radu
 • ovjereni prijevod sudskih odluka
 • ovjereni prijevod izjava o sukladnosti
 • ovjereni prijevod certifikata
 • ovjereni prijevod životopisa
 • ovjereni prijevod tehničkih izvješća
 • ovjereni prijevod tehničkih specifikacija
 • ovjereni prijevod sigurnosno-tehničkih listova
 • ovjereni prijevod stručnih studija
Zatražite ponudu
× Pitajte nas što Vas zanima!