Usmeni prijevod

Usmeni prijevod – konsekutivno i šaptajuće (chuchotage) prevođenje – jedna je od usluga što ih nudimo u našoj agenciji.

Usmeni prijevod. Interpreting.

KONSEKUTIVNO PREVOĐENJE

Konsekutivno prevođenje vrsta je usmenog prijevoda pri kojem prevoditelj tumači izgovoreni tekst koji je zapamtio ili zabilježio za klijenta. Obično u unaprijed dogovorenim pauzama tijekom izlaganja govornika.

ŠAPUTANJE ili CHUCHOTAGE

Šaputanje ili chuchotage usmeni je prijevod pri kojem prevoditelj sjedi ili stoji pored sudionika i simultano prevodi razgovor šapćući mu (im) na uho.

Priprema za usmeni prijevod

Na kvalitetu usmenog prevođenja uvelike utječe prethodna priprema prevoditelja. Idealno je i poželjno da korisnik usluge odnosno naručitelj osigura onoliko materijala povezanih s temom događaja koliko je to praktično moguće. Međutim postoje situacije u kojima naručitelj zbog poslovne tajne nije u mogućnosti isporučiti dio ili sav materijal. U tom će slučaju poslužiti i osnovne informacije o temi odnosno području koje će biti predmetom prijevoda. Korisni su i marketinški materijali, mrežne stranice, katalozi proizvoda ili usluga i slično.

Pripremu prevoditelja olakšat će i informacije o mjestu prevođenja, trajanju, broju sudionika te svi drugi detalji što ih naručitelj može ustupiti odnosno za koje smatra da je nužno da prevoditelj s njima bude upoznat.

Konsekutivno ili šaputano prevođenje prikladno je za poslovne sastanke, vodstva, radionice, predavanja… uglavnom sva događanja koja uključuju mali broj sudionika.