Sudski tumač za engleski jezik

Sudski tumač za engleski jezik. Prevoditelj za engleski jezik. Prijevod engleski jezik. Prijevod s engleskog na hrvatski. Court interpreter for the English language.

Sudski tumač za engleski jezik u našem vam je uredu uvijek na raspolaganju.

Poslovi sudskog tumača za engleski jezik obuhvaćaju pisani i usmeni ovjereni prijevod s engleskog jezika na hrvatski jezik i s hrvatskog jezika na engleski jezik. Neovisno o stručnom području, ova je vrsta prijevoda podjednako potrebna organizacijama i pojedincima u njihovu svakodnevnom radu.

Potrebe fizičkih osoba obično podrazumijevaju prevođenje različitih osobnih isprava ili dokumentacije kao što su diplome, svjedodžbe, izvatci iz matičnih knjiga… Kod pravnih se osoba sudski tumač bavi znatno širim područjem i izrađuje ovjereni prijevod najraznovrsnije dokumentacije. Od izvadaka iz sudskih registara preko financijskih izvješća i natječajne dokumentacije do tehničkih specifikacija uređaja ili proizvoda i slično.

Specifičnost je izrade ovjerenog prijevod to što klijenti njime obično moraju raspolagati u najkraćem roku. Uz in-house sudskog tumača i prevoditelja jamčimo brzu isporuku stručno obavljene usluge koja će zadovoljiti sve vaše zahtjeve. Dodatna prednost koja nam omogućava upravo brzu izradu ovjerenog prijevoda jest naše bogato iskustvo i svakodnevna praksa. Malo je stručnih područja kojih se nismo dotakli i s kojima nismo dobro upoznati. Uz to, pri određenim nam prevoditeljskim projektima olakšava posao i skraćuje vrijeme rad uz podršku CAT-alata. Velika baza prijevodnih memorija i terminologije od velike nam je pomoći.

Tijekom godina u našu su se bazu klijenata uvrstile mnoge domaće i inozemne tvrtke, odvjetnički i javnobilježnički uredi, pojedinci. Stoga naš sudski tumač za engleski jezik dnevno surađuje s domaćim i inozemnim klijentima koji posluju ili namjeravaju poslovati na području R Hrvatske. Ili koji žele proširiti svoje poslovanje u inozemstvo. U tom smo smislu ponosni na činjenicu da možemo istaknuti brojne zadovoljne klijente.

Za kraj navodimo najčešće dokumente za koje je potrebno izraditi prijevod s ovjerom sudskog tumača za engleski jezik:

Ovjereni prijevod za FIZIČKE OSOBE:
  • osobne isprave, svjedodžbe, diplome, životopisi, certifikati, sudske odluke i rješenja, izvadak iz matične knjige rođenih, izvadak iz matične knjige vjenčanih, izvadak iz matične knjige umrli, uvjerenja o nekažnjavanju, uvjerenja o prebivalištu, potvrde o slobodnom bračnom stanju, ugovori o radu, ugovori o kreditu, platne liste, punomoći, medicinski nalazi
Ovjereni prijevod za PRAVNE OSOBE:
  • osnivački akti, izvatci iz sudskog registra, javnobilježničke isprave, financijska izvješća, revizorska izvješća, stručne studije, natječajne dokumentacije, police osiguranja, ugovori, sudske odluke, izjave o sukladnosti, sigurnosno-tehnički listovi, certifikati, tehničke specifikacije, upute za upotrebu, upute za instalaciju, katalozi, publikacije, brošure, sadržaj za društvene mreže