Transkripcija makedonskih imena i prezimena

Uvođenjem “međunarodne” latinične transkripcije osobnog imena i prezimena u putovnice makedonskih državljana otežano je njihovo kretanje birokratskim procesima R Hrvatske.

Da bismo pojasnili na što točno mislimo, krenut ćemo od same definicije transkripicije.

Makedonija. Makedonski jezik. Sv. Jovan Kaneo. Transliteracija i transkripcija makedonskog jezika.

Transkripcija (je postupak) zamjene znakova jednoga pismovnog sustava znakovima drugoga pismovnog sustava. Pritom se nužno mora voditi računa o izgovoru znakova koje treba transkribirati.

U kontekstu makedonskog jezika to znači da će se prezime Ѓорѓевска, navedeno u makedonskoj putovnici ili osobnoj iskaznici, u latiničnu transkripciju prenijeti kao Gjorgjevska, dok će se isto prezime u hrvatski jezik pravilno transkribirati kao Đorđevska.

Sudski tumači za makedonski jezik često se odlučuju slijediti latiničnu transkripciju imena i prezimena te ga kao takvo prenose u svoj prijevod. Takvo je prenošenje u potpunosti u suprotnosti s pravilima i tradicijom hrvatskog jezika. To navodi i Hrvatski pravopis Matice Hrvatske iz 2007. g. U njemu – 10. Pisanje riječi iz stranih jezika – stoji:

324. Imena iz jezika koji se služe ćirilicom

a) imena iz ruskoga, bjeloruskoga, ukrajinskoga, bugarskoga i makedonskoga pišu se u transkribiranom obliku:

Vlatko Stefanovski, Katica Ćulavkova, Boško Smaćoski

Stoji i sljedeće:

323. Imena iz jezika koji se služe nelatiničnim pismom (v. §§ 324, 325) pišu se ili u transliteriranom ili u transkribiranom obliku. Uporaba jednog od tih dvaju oblika načelno ovisi o tradiciji bilježenja imena iz pojedinog jezika.

Imena iz jezika za koje se ustalilo prenošenje u transkribiranom obliku u transliteriranom se obliku pišu samo u znanstvenim tekstovima.

Kao tumači za makedonski jezik morali bismo stoga slijediti pravila i tradiciju hrvatskog jezika, a isto tako bismo morali biti svjesni slobode koju si uzimamo kada zanemarujemo jezik za koji smo imenovani da ga tumačimo i odlučujemo se latiničnu transkripciju koja je višestruko neodgovarajuća za prostor R Hrvatske.

A što sve to znači za naše klijente?

To znači da na samom početku dolaska u R Hrvatsku inzistirate na tome da vaš tumač primjenjuje transkripciju makedonskog jezika u skladu s hrvatskim pravopisom. Izbjegnite latiničnu transkripciju zbog koje ćete nadalje biti poznati kao Gjorgjevska, Smachoski, Chulavkova i slično.

Ovo je važno ne samo jer je pravilno, već i zbog toga što će vam u daljnjim postupcima pred hrvatskim institucijama biti potrebni drugi dokumenti. Npr. izvadak iz matične knjige rođenih ili vjenčani list koji će biti isključivo na makedonskom jeziku (bez transkripcije). Tada će tumač morati slijediti izvornik i transkribirati prema pravilima hrvatskog jezika ili još gore, izmislit će latiničnu transkripciju koja ne postoji u hrvatskom jeziku samo kako bi je prilagodio navodu na putovnici ili osobnoj iskaznici. Ako pak slijedi doslovno dokument i malo transkribira prema putovnici, a malo prema izvatku, za vas će početi prave komplikacije oko usklađivanja osobnih isprava i dokumentacije. Takav razvoj situacije može odgoditi rješavanje vašeg statusa.

Svime prethodno navedenim svakako ne želimo reći da “međunarodna” latinična transkripcija nije potrebna i da ne postoji mjesto gdje će ona koristiti. No to, barem zasad, nije na teritoriju R Hrvatske. Ako pogledamo primjere iz prakse, npr. Službeni list Europske unije, vidjet ćemo da je u njegovim izdanjima navedena transkripcija primjenjiva za pojedinu državu članicu. EU itekako primjenjuje i poštuje transkripcijska pravila jezika svojih članica, te ćemo tako u Službenom listu pronaći i engleski i hrvatsku i druge transkripcije ćirilićnih imena i prezimena.

Ovu nepovoljnu, više birokratsku nego jezičnu, okolnost u našem smo se uredu izvještili bez poteškoća uskladiti s hrvatskom administracijom i važećim propisima istovremeno poštujući makedonski i hrvatski jezik, njihova pravila i tradiciju.

Naša uspješna suradnja s nizom matičnih ureda i drugih tijela i institucija razlog je zbog kojeg je upravo naš ured njihova preporuka za ovjereni prijevod vaših osobnih isprava i dokumentacije. Stoga pozivamo i vas da nam se javite za sve svoje prijevodne potrebe, ali i konzultacije.

Vaše ime i prezime dio je vašeg identiteta i ne morate ga se odreći.