Česta pitanja

PISANI PRIJEVOD

Cijena pisanog prijevoda ovisi o više čimbenika. Prvi je svakako broj kartica. Za veće količine teksta, ponudit ćemo vam odgovarajući popust koji uračunavamo u osnovnu cijenu kartice.
Zatim razlikujemo pisani neovjereni prijevod od ovjerenog prijevoda sudskog tumača; potonji je nešto skuplji.
Na cijenu utječe i jezik koji se prevodi. Za prijevod nekih jezika – zastupljenijih na prevoditeljskom tržištu ponude – cijena je manja, dok je za druge – rjeđe jezike – cijena veća.
Prijevod zahtjevnih stručnih (tehničkih, medicinskih, znanstvenih…) tekstova bit će skuplji od npr. prijevoda za potrebe reklamnih kampanja ili sadržaja za društvene mreže. U prijevod stručnih tekstova ulaže se više radnih sati i prevoditelji moraju biti stručniji i iskusniji.
Posebna grafička obrada teksta može povećati broj uloženih radnih sati u prijevod zbog čega će on biti nešto skuplji.
Hitnost prijevoda također je jedan od čimbenika koji obično utječu na cijenu. Ipak, u našem uredu ne obračunavamo dodatno hitan prijevod za izdvojene jezike.
Cijena audiovizualnog prijevoda obračunava se po minuti titla.

USMENI PRIJEVOD

Cijena usmenog prijevoda ponajprije ovisi o broju prevoditeljskih sati. Jedan prevoditeljski sat ima 60 minuta. I ovdje na cijenu prijevoda utječe jezik koji se prevodi, stručno područje i hitnost.

Za točan izračun cijene odnosno ponudu za prevoditeljske usluge svakako ćete nam morati poslati upit s informacijama koje se odnose na jezik, stručno područje, hitnost (rokove), ovjeru sudskog tumača i drugo.

ŠTO JE TO KARTICA?

Prevoditeljska kartica najmanja je obračunska jedinica prijevoda i sadrži 1500 znakova s razmacima.
Lektorska kartica najmanja je obračunska jedinica prijevoda i sadrži 1500 znakova s razmacima.
U praksi to znači da će se na jednom listu papira formata A4 obično naći 1,50 do 2 kartice teksta.

OBRAČUN KARTICA

Obračun kartica možete napraviti i sami i to tako da u MS Wordu označite cijeli ili dio teksta, izaberete opciju Review a zatim opciju Word count. Prikazat će vam se prozorčić u kojem će stajati ukupan broj znakova s razmacima (Characters (with spaces)). Kada taj broj podijelite s 1500, dobit ćete ukupan iznos kartica.
Obračun do 1,20 kartica ulazi u 1 karticu, a sve iznad toga obračunavamo kao 1,50 odnosno 2 kartice.

Mnoge dokumente i materijale možemo prevesti isti dan. Npr. diplome, svjedodžbe, uvjerenja o nekažnjavanju, izvadak iz sudskog registra, izvadak iz matične knjige rođenih, vjenčanih ili umrlih i sl. Nazovite nas za dogovor.

Mnoge dokumente i materijale možemo isporučiti već isti dan. Npr. diplome, svjedodžbe, uvjerenja o nekažnjavanju, izvadak iz sudskog registra, izvadak iz matične knjige rođenih, vjenčanih ili umrlih i sl. Za veće prevoditeljske projekte, npr. prijevod natječajne dokumentacije ili lokalizaciju aplikacije, rokove i dinamiku isporuke dogovaramo s naručiteljem.

Materijale za prijevod – bilo pisani ili usmeni – možete nam dostaviti na našu adresu e-pošte, kurirskom službom, redovnom ili preporučenom poštom, mobilnim aplikacijama (WhatsApp), mrežnim servisima za prijenos datoteka (WeTransfer), osobno na našu adresu ili na svaki drugi odgovarajući način.

Plaćanje usluge se vrši na osnovi ispostavljene ponude odnosno računa. U našem uredu i agenciji ne poslujemo gotovinom stoga se plaćanja izvršavaju isključivo elektroničkim putem. Npr. e-bankarstvo, općom uplatnicom (banka, pošta, FINA), aplikacijama za prijenos novčanih sredstava.

Prijevode dostavljamo kurirskom službom, redovnom ili preporučenom poštom, mobilnim aplikacijama (WhatsApp), mrežnim servisima za prijenos datoteka (WeTransfer) ili na drugi dogovoreni način.

FAQ. Česta pitanja. Prijevod, pisani prijevod, usmeni prijevod, ovjereni prijevod, prijevod sudskog tumača, kartica teksta, lektura.