Česta pitanja

Prevoditeljska kartica najmanja je obračunska jedinica i sadrži 1500 znakova s razmacima.

Cijena pisanog prijevoda temelji se na broju znakova. Jedna prevoditeljska kartica sadrži 1500 znakova s razmacima.
Cijena usmenog prijevoda temelji se na jednom prevoditeljskom satu. Prevoditeljski sat ima 60 minuta.
Cijena audiovizualnog prijevoda obračunava se po minuti titla.

Tekstove možete dostaviti e-poštom, mobilnim aplikacijama – npr. Whatsappom, mrežnim servisima, osobno na našu adresu

Uglavnom može.  Nazovite nas za dogovor.

Naručenu uslugu isporučujemo u najkraćem mogućem roku koji dogovaramo s naručiteljem.

Plaćanje se vrši na osnovi ispostavljene ponude odnosno računa.

Prijevode dostavljamo e-poštom, redovnom poštom, mrežnim servisima ili ih preuzimate na našoj adresi.