Kako radimo?

Prevođenje

Svaki prevoditeljski projekt započinje vašim upitom na osnovi kojeg, kao i mogućih dodatnih potrebnih informacija što ćemo ih od vas zatražiti, sastavljamo i isporučujemo ponudu. Ponuda uključuje vrstu usluge, količinu (broj kartica ili sati), cijenu, rok isporuke te dodatne napomene vezane uz način poslovanja ili posebnosti projekta.

Pri većim i zahtjevnijim prevoditeljskim projektima u proces se uključuje voditelj projekta – prevoditelj s opsežnim iskustvom u odnosima s klijentima koji s jedne strane koordinira rad prevoditelja i lektora angažiranih na projektu, dok s druge strane obavlja svu nužnu komunikaciju s naručiteljem ili njegovim stručnim timom.

Proces

 • Zatražite ponudu za tekst koji nam dostavljate

  Prevođenje

 • Uvidom u tekst procjenjujemo broj kartica, cijenu usluge i rok za izvršenje prijevoda te vam ispostavljamo ponudu

  Prveođenje 2.

 • Nakon što prihvatite ponudu, tekst odlazi na prijevod stručnom i iskusnom prevoditelju za predmetno područje

  Prevođenje 3

 • Po izvršenom prijevodu tekst odlazi na lekturu

  Prevođenje 4

 • Izvršen i odobren prijevod isporučujemo vam na dogovoren način

  Prevođenje 5

Sudski tumač

Sudski tumač izrađuje ovjereni prijevod na osnovi dostavljenog mu izvornika odnosno njegove preslike.

Prije samog dostavljanja isprave na prijevod, poželjno je kod nadležnih tijela saznati sljedeće informacije:

 • je li vam potrebna ovjera sudskog tumača za svrhu kojoj će prijevod služiti?
 • je li potrebno prevoditi dokument u cijelosti ili tek njegove određene dijelove?
 • je li s prijevodom potrebno uvezati presliku ili izvornik dokumenta?
 • koliko vam je kopija potrebno?

Molimo vas da pri dostavljanju prijevoda obratite pozornost na kvalitetu preslike, pdf-a ili fotografije koju šaljete kao i na to da dostavite sav tekst predmetne isprave – stražnje stranice, suhi žigovi, ovjere bilježnika i slično.

Proces

 • Zatražite ponudu za ovjereni prijevod

  s1

 • Uvidom u tekst procjenjujemo broj kartica, cijenu usluge i rok za izvršenje prijevoda te vam ispostavljamo ponudu

  s2

 • Nakon što prihvatite ponudu, sudski tumač započinje s prevođenjem predmetnog dokumenta

  s3

 • Prijevod se uvezuje te ovjerava izjavom, potpisom i pečatom sudskog tumača

  s4

 • Izvršen prijevod isporučujemo vam na dogovoren način

  s5

Redaktura, lektura i korektura

Ispravljanje i uređivanje tekstova nerijetko je dugotrajan i zahtjevan proces. Za stvaranje pravopisno i gramatički točnog, leksički primjernog te stilski prepoznatljivog i dosljednog teksta, potrebna je izuzetna posvećenost lektora te izražen i istančan osjećaj za jezik. Sam proces često iziskuje golemu kreativnost (posebice kod redaktorskih poslova) i mogu ga iznijeti samo stručnjaci s izraženim afinitetom.

Naši su lektori i redaktori više nego sposobni ne samo ispraviti vaše tekstove, već i dati im novi ugođaj, osobnost, životnost. Sve to učinit ćemo zajedno s vama, savjetujući vas, ali i poštujući vaše želje i autorske slobode. Naravno, koliko god će nam jezične zakonitosti i duh jezika to dopuštati.

Proces

 • Zatražite ponudu za tekst koji nam dostavljate

  r1

 • Uvidom u tekst procjenjujemo broj kartica, cijenu usluge i rok za njezino izvršenje te vam ispostavljamo ponudu

  r2

 • Nakon što prihvatite ponudu, iskusan i provjeren lektor ili redaktor započinje s izvršavanjem naručene usluge

  r3

 • Ispravljen i uređen tekst isporučujemo vam na dogovoren način

  r4

Zatražite ponudu
× Pitajte nas što Vas zanima!