Kako radimo?

Prevođenje

Svaki prevoditeljski projekt započinje vašim upitom na osnovi kojeg, kao i mogućih dodatnih potrebnih informacija što ćemo ih od vas zatražiti, sastavljamo i isporučujemo ponudu. Ponuda uključuje vrstu usluge, količinu (broj kartica ili sati), cijenu, rok isporuke te dodatne napomene vezane uz način poslovanja ili posebnosti projekta.

Pri većim i zahtjevnijim prevoditeljskim projektima u proces se uključuje voditelj projekta – prevoditelj s opsežnim iskustvom u odnosima s klijentima koji s jedne strane koordinira rad prevoditelja i lektora angažiranih na projektu, dok s druge strane obavlja svu nužnu komunikaciju s naručiteljem ili njegovim stručnim timom.

Sudski tumač

Sudski tumač izrađuje ovjereni prijevod na osnovi dostavljenog mu izvornika odnosno njegove preslike.

Prije samog dostavljanja isprave na prijevod, poželjno je kod nadležnih tijela saznati sljedeće informacije:

  • je li vam potrebna ovjera sudskog tumača za svrhu kojoj će prijevod služiti?
  • je li potrebno prevoditi dokument u cijelosti ili tek njegove određene dijelove?
  • je li s prijevodom potrebno uvezati presliku ili izvornik dokumenta?
  • koliko vam je kopija potrebno?

Molimo vas da pri dostavljanju prijevoda obratite pozornost na kvalitetu preslike, pdf-a ili fotografije koju šaljete kao i na to da dostavite sav tekst predmetne isprave – stražnje stranice, suhi žigovi, ovjere bilježnika i slično.

Redaktura, lektura i korektura

Ispravljanje i uređivanje tekstova nerijetko je dugotrajan i zahtjevan proces. Za stvaranje pravopisno i gramatički točnog, leksički primjernog te stilski prepoznatljivog i dosljednog teksta, potrebna je izuzetna posvećenost lektora te izražen i istančan osjećaj za jezik. Sam proces često iziskuje golemu kreativnost (posebice kod redaktorskih poslova) i mogu ga iznijeti samo stručnjaci s izraženim afinitetom.

Naši su lektori i redaktori više nego sposobni ne samo ispraviti vaše tekstove, već i dati im novi ugođaj, osobnost, životnost. Sve to učinit ćemo zajedno s vama, savjetujući vas, ali i poštujući vaše želje i autorske slobode. Naravno, koliko god će nam jezične zakonitosti i duh jezika to dopuštati.