Česta pitanja

Što je to kartica?

Prevoditeljska kartica je najmanja obračunska jedinica i sadrži 1500 znakova s razmacima.

Kako se određuje cijena usluge?

Cijena kartice izračunava se na osnovi najmanje obračunske jedinice odnosno jedne prevoditeljske kartice koja sadrži 1500 znakova s razmacima, a ovisi o jeziku koji se prevodi, stručnom području, rokovima isporuke, dodatnim uslugama itd.

Kako mogu dostaviti tekst?

Klijente potičemo da nam tekstove dostavljaju e-poštom (skenirane preslike, pdf-ovi, visokokvalitetne fotografije, cloud servisi itd.) budući da se takav način dostave pokazao vremenski i troškovno najekonomičnijim. U slučaju da takav način dostave nije moguć, na raspolaganju su vam pošta, kurirske službe ili osobna dostava na našu adresu.

Može li usluga biti izvršena danas?

Nažalost, ovisno o gustoći tekućeg poslovanja, to je rijetko moguće. Iznimka su svakako stalni klijenti koji imaju prioritet. Prevoditeljski ured odnosno ured sudskog tumača često se poistovjećuje s javnobilježničkim uredom, no priroda je našeg posla posve drugačija što u konačnici uvjetuje rokove izvršenja usluga.

Kada će mi biti isporučen prijevod?

Naša su nastojanja usmjerena tome da svaku naručenu uslugu isporučimo u najkraćem mogućem roku koji dogovaramo s naručiteljem.

Kako ću platiti?

Plaćanje se vrši na osnovi ispostavljene ponude, u cijelosti ili u dogovorenom iznosu (predujam).
U slučaju avansnog plaćanja, preostali se iznos plaća na osnovi izdanog računa koji se klijentu uručuje zajedno s izvršenom uslugom.

Gdje mogu preuzeti prijevod?

Pisane, neovjerene prijevode najčešće dostavljamo e-poštom, dok se ovjereni prijevodi sudskog tumača preuzimaju na adresi našeg ureda u ulici Eugena Kumičića 1, III. kat, Zagreb ili vam ih dostavljamo poštom ili kurirskom službom.

Trebate neke od usluga prijevoda?