Prevoditelj i lektor

Odnos prevoditelja i lektora je… složen. To je nešto oko čega ćemo se svi koji se bavimo prevoditeljskim poslom složiti. Obojica, svaki sa svoje strane, žele stvoriti što bolji tekst, no nerijetko se nađu na sukobljenim stranama što u konačnici može utjecati kako na rok isporuke usluge tako i na kvalitetu isporučene usluge.

Neki su od razloga koji proizlaze iz odnosa prevoditelja i lektora, te utječu na učinkovitost prevoditeljskog procesa, sljedeći:

  • prevoditelj dostavlja prvi nacrt prijevoda – nije uložio dovoljan trud u općenitu kvalitetu teksta (pravopis, sročnost, zatipci…)
  • prevoditelj ne poznaje dovoljno jezik te na lekturu šalje tekst koji je nemoguće lektorirati – potreban je novi, stručniji i kvalitetniji prijevod
  • lektor obavlja nepotrebne, suvišne zahvate na tekstu (zamjena sinonima, razmještaj reda riječi…)
  • lektor mijenja terminologiju
  • lektor ispravlja prijevod s jezika koji sam ne poznaje
  • ljudski faktor – egoizam, arogancija, nespremnost na timski rad, nerazvijene komunikacijske vještine…

Prevoditelj i lektor

Temeljem iskustva ističemo situaciju u kojoj lektor ne poznaje jezik izvornika kao potencijalno najproblematičniju. U tom se slučaju događa da lektor „prelektorira“ tekst mijenjajući istoznačnice bliskoznačnicama, terminologiju, točne izraze i sintagme mijenja pogrešnima, unosi niz nepotrebnih izmjena npr. pri redu riječi, skraćivanju riječi i sl. Kada takav tekst bude vraćen prevoditelju na uvid, suočeni smo s dugotrajnim i nepotrebnim dodatnim radom na tekstu. Sve to vrijeme klijent čeka na svoj prijevod i nama curi vrijeme do isporuke – nimalo poželjna situacija.

Kako bismo izbjegli barem neke od mogućih poteškoća u odnosu prevoditelja i lektora, u našem uredu postupamo na sljedeći način:

  • na raspolaganju su nam stručni i pažljivi prevoditelji koji ulažu maksimalan trud u to da bi tekstovi koji stignu pred lektora zahtijevali što manje ispravaka;
  • nastojimo da lektor bude osoba koja poznaje oba jezika; ako tekst lektorira osoba koja ne poznaje jezik izvornika, dobiva detaljne smjernice glede lekture;
  • prevoditelji u pravilu surađuju s istim lektorima te se tijekom višegodišnje suradnje razvija partnerski odnos kroz koji se obojica usavršavaju.

Nakraju, niti prevoditelj niti lektor nemaju jednostavan posao, međutim kada su spremni jedan drugome olakšati dajući najbolje od sebe – kako u stručnom tako i u ljudskom smislu – obojici taj isti postao postaje puno lakši.