Prevoditelj i lektor

Odnos prevoditelja i lektora je… složen. To je nešto oko čega ćemo se svi koji se bavimo prevoditeljskim i lektorskim poslom složiti. Oboje, svak sa svoje strane, žele stvoriti što bolji tekst, no ponekad se nađu na suprostavljenim stranama. Nažalost, ako prevoditelj i lektor nisu usklađeni i imaju otežanu komunikaciju, to u konačnici to može utjecati kako na rok isporuke usluge tako i na kvalitetu isporučene usluge.

Mogući scenariji

Neki od razloga zbog kojih će između prevoditelja i lektora zaiskriti su sljedeći:

  • prevoditelj dostavlja prvi nacrt prijevoda – nije uložio dovoljan trud u općenitu kvalitetu teksta (pravopis, sročnost, zatipci…)
  • prevoditelj je nedovoljno stručan, ne poznaje jezik koliko bi trebao te na lekturu šalje tekst koji je nemoguće lektorirati – potreban je nov, stručniji i kvalitetniji prijevod
  • lektor je izvorni govornik, ali ne poznaje jezik izvornika zbog čega mijenja tekst i do neprepoznatljivosti
  • lektor obavlja nepotrebne, suvišne zahvate na tekstu (uvodi sinonime, mijenja red riječi, odlučuje slijediti drugi pravopis…)
  • lektor mijenja terminologiju
  • međuljudski odnosi – arogancija, nespremnost na timski rad, nerazvijene komunikacijske vještine…

Prevoditelj i lektor

Iskustveno možemo reći kako je najproblematičnija ona situacija kada lektor, izvorni govornik, ne poznaje jezik izvornika ili ga ne poznaje dovoljno. U tom se slučaju događa da lektor „prelektorira“ tekst. Zamjenjuje istoznačnice bliskoznačnicama, terminologiju, lekseme i sintagme onima koji se njemu čine točnijima ili prikladnijima. Ponekad to završi tako da prijevod više nema nikakve sličnosti s tekstom izvornika s kojim smo krenuli. Kada se takav tekst vrati prevoditelju na stol, suočeni smo s dugotrajnim i nepotrebnim satima rada što na samom tekstu što na komunikaciji s lektorom. Sve to vrijeme klijent čeka na svoj prijevod i nama ubrzano curi vrijeme do roka isporuke. Nimalo ugodna niti poželjna situacija.

Moguća rješenja

Kako bismo izbjegli barem neke od gore navedenih mogućih scenarija koji se mogu razviti između prevoditelja i lektora, u našem uredu postupamo na sljedeći način:

  • na raspolaganju su nam stručni i pažljivi prevoditelji koji ulažu maksimalan trud u to da bi tekstovi koji stignu pred lektora zahtijevali što manje ispravaka;
  • nastojimo da lektor bude osoba koja poznaje oba jezika. Ako tekst lektorira osoba koja ne poznaje jezik izvornika, dobiva detaljne smjernice glede lekture;
  • prevoditelji u pravilu surađuju s istim lektorima te se tijekom višegodišnje suradnje razvija partnerski odnos kroz koji se obojica usavršavaju.

Nakraju, niti prevoditelj niti lektor nemaju jednostavan posao. Međutim kada su spremni jedan drugome olakšati dajući najbolje od sebe – kako u stručnom tako i u ljudskom smislu – obojici taj isti postao postaje puno lakši.