Ovjereni prijevod

Ovjereni prijevod
sudski-tumač
Usluge sudskog tumača

Ovjereni prijevod izrađuje sudski tumač, prevoditelj kojeg imenuje nadležni Županijski sud u R Hrvatskoj i koji prevedeni pisani tekst ili živi govor ovjerava svojim potpisom i pečatom.

Ovjereni prijevod može biti pisani ili usmeni.

Pisani prijevod izrađuje se za potrebe fizičkih i pravnih osoba kojima koristi u njihovu svakodnevnom privatnom i profesionalnom životu odnosno poslovanju. Pisani ovjereni prijevod tako je prijevod diplome, svjedodžbe ili životopisa, odnosno prijevod izvatka iz sudskog registra, financijskog izvješća ili natječajne dokumentacije.

Usmeni prijevod odvija se na sudovima, u uredima javnih bilježnika, u policijskim postajama, kod matičara. Prevodi se komunikacija među strankama na sudu, među strankama pravnog posla u uredu javnog bilježnika, ispitivanje u policijskim postajama, prevodi se obred vjenčanja.

Zadaća sudskog tumača koji prevodi i ovjerava pisani ili usmeni tekst nije samo prevesti ga, već i protumačiti ga krajnjem korisniku kao značenjski smislenu cjelinu.

Zatražite ponudu
× Pitajte nas što Vas zanima!