Prijevod sa stranog jezika na strani jezik

Prijevod sa stranog jezika na strani jezik

Među najzahtjevnijim je prijevodima svakako onaj s jednog stranog jezika na drugi strani jezik. U ovakim je slučajevima potrebno imati na raspolaganju prevoditelja koji dvama ili više jezicima vlada na stručnoj razini što nije uvijek jednostavno. Iako na domaćem tržištu postoji mnogo naših kolega koji su taj posao sposobni obaviti za one najraširenije svjetske jezike, kada je riječ o manjim ili slabije zastupljenim jezicima, razvijamo suradnju s inozemnim prevoditeljima. Na taj nam je način otvorena mogućnost prevođenja većine svjetskih jezika odnosno njihovih kombinacija. Ovakva poslovna praksa proširuje ponudu naših usluga i povoljno utječe na cijenu iste, odnosno olakšava vaše poslovanje budući da na jednom mjestu možete dobiti potpunu jezičnu uslugu.

Neke od jezičnih kombinacija dostupnih u našem uredu:

  • prijevod engleski – slovenski
  • prijevod engleski – makedonski
  • prijevod engleski – njemački
  • prijevod engleski – talijanski
  • prijevod engleski – francuski
  • prijevod engleski – ruski
  • prijevod engleski – nizozemski
  • prijevod engleski – švedski
  • prijevod talijanski – francuski
  • prijevod slovenski – makedonski

Leave a Reply

Trebate neke od usluga prijevoda?