Prijevod na slovenski jezik

Prijevod na slovenski jezik

Poslovni odnosi R Hrvatske i R Slovenije oduvijek su intenzivni i svakodnevno se razvijaju. Za potrebe poslovanja slovenskih tvrtki u Hrvatskoj i obratno nužno je uspostaviti kvalitetnu komunikaciju, kako s poslovnim partnerima tako i s državnim institucijama, zbog čega je često obvezan prijevod poslovne i druge dokumentacije na slovenski jezik.

Ljubljana

Zahvaljujući stalnom sudskom tumaču za slovenski jezik, koji vam je u našem uredu uvijek na raspolaganju, stekli smo bogato, višegodišnje iskustvo u prevođenju za potrebe slovenskih i hrvatskih tvrtki i institucija. Prevođenje svoje dokumentacije povjerile su nam banke, financijska društva, odvjetnička društva, građevinske tvrtke, proizvodne tvrtke, medicinske ustanove, državna tijela i institucije i mnogi drugi.

I sami poduzetnici, savršeno razumijemo potrebe, okolnosti, ali i izazove s kojima se susrećete u svakodnevnom poslovanju, zbog čega je naša misija djelovati kao pouzdana podrška koja će unaprijediti i olakšati vaš rad. U tom smislu nudimo vam potpunu jezičnu uslugu: od neovjerenog i ovjerenog prijevoda, višejezičnog prijevoda, prijevoda interne dokumentacije (pravni dokumenti, financijski izvještaji, natječajna dokumentacija…), prijevoda materijala namijenjenih suradnicima i klijentima (katalozi, prezentacije, oglašavanje…), organizacije i vođenja prevoditeljskih projekata do dostave dokumenata i drugih popratnih usluga.

Nakraju ističemo najčešće prijevode u gospodarskom poslovanju:

 • izvadak iz sudskog registra (AJPES, Trgovački sudovi RH)
 • izvatci iz državnih evidencija (katastar, matični registri…)
 • financijski izvještaji (GFI obrasci, TSI obrasci, BON-1 i -2, REK obrazci…)
 • potvrde (MUP, MZZ)
 • bankovna dokumentacija (ugovori, izvještaji, izvatci, potvrde…)
 • računovodstvena dokumentacija (financijski izvještaji, platne liste, računi…)
 • javnobilježničke isprave (javnobilježničke potvrde i ovjere…)
 • ugovori (ugovori o poslovnoj suradnji, ugovori o pružanju usluga, kupoprodajni ugovori, cesije, ugovori o zakupu, ugovori o radu…)
 • natječajna dokumentacija (financijski izvještaji, reference, životopisi, potvrde…)
 • zaštita podataka (GDPR)
 • sudske odluke (presude, rješenja, odluke…)
 • marketinški materijali (katalozi, prezentacije, oglašavanje…)

Leave a Reply

Zatražite ponudu
× Pitajte nas što Vas zanima!