Prijevod na slovenski jezik

Poslovni odnosi R Hrvatske i R Slovenije oduvijek su intenzivni i svakodnevno se razvijaju. Za potrebe poslovanja slovenskih tvrtki u Hrvatskoj i obratno nužno je uspostaviti kvalitetnu komunikaciju, kako s poslovnim partnerima tako i s državnim tijelima i institucijama. U tu svrhu našim je klijentima često potreban neovjereni ili ovjereni prijevod poslovne dokumentacije sa slovenskog na hrvatski jezik ili s hrvatskog na slovenski jezik .

Prijevod na slovenski jezik. Prevoditelj za slovenski. Sudski tumač za slovenski.

Sudski tumač za slovenski jezik u našem vam je uredu uvijek na raspolaganju.

I to je naša velika prednost. Ponajprije zato što smo zahvaljujući in-house sudskom tumaču i prevoditelju za slovenski jezik stekli bogato iskustvo. Dotakli smo se brojnih područja kroz stotine prevoditeljskih projekata. Od uprave i prava preko marketinga do znanstvenih i tehničkih tekstova. Prevođenje svoje dokumentacije povjerili su nam poduzetnici, banke, javnobilježnički uredi, odvjetnička društva, građevinske tvrtke, proizvodne tvrtke, medicinske ustanove, obrazovne ustanove, državna tijela i institucije i mnogi drugi.

I sami poduzetnici, savršeno razumijemo potrebe, okolnosti, ali i izazove s kojima se susrećete u svakodnevnom poslovanju, zbog čega je naša misija djelovati kao pouzdana podrška koja će unaprijediti i olakšati vaš rad. U tom smislu, prepoznajući različite jezične potrebe kod svojih klijenata, nastojali smo formirati ponudu usluga koja će te potrebe i zadovoljiti. Danas vam tako možemo ponuditi cjelovitu jezičnu podršku. Od neovjerenog pisanog prijevoda i ovjerenog prijevoda sudskog tumača, preko lekture npr. marketinških tekstova do jezične lokalizacije za vaše proizvode i usluge. Za vas vodimo i upravljamo višejezičnim prevoditeljskim projektima, gradimo terminološke baze i prijevodne memorije, osiguravamo grafičku obradu teksta. 

Ipak, neke jezične potrebe i neki jezični projekti tipičniji su i zastupljeniji od drugih. U našem uredu i agenciji to su svakako pisani neovjereni prijevod i ovjereni prijevod sudskog tumača. U nastavku ističemo neke od najčešćih. Vjerujemo da ćete među njima pronaći i one zbog kojih ćete nam se odlučiti javiti i naručiti svoj stručan i brz prijevod:

 • izvadak iz sudskog registra (AJPES, Trgovački sudovi RH)
 • izvatci iz državnih evidencija (katastar, matični registri…)
 • financijski izvještaji (GFI obrasci, TSI obrasci, BON-1 i -2, REK obrazci…)
 • potvrde (MUP, MZZ)
 • bankovna dokumentacija (ugovori, izvještaji, izvatci, potvrde…)
 • računovodstvena dokumentacija (financijski izvještaji, platne liste, računi…)
 • javnobilježničke isprave (javnobilježničke potvrde i ovjere…)
 • ugovori (ugovori o poslovnoj suradnji, ugovori o pružanju usluga, kupoprodajni ugovori, cesije, ugovori o zakupu, ugovori o radu…)
 • natječajna dokumentacija (financijski izvještaji, reference, životopisi, potvrde…)
 • zaštita podataka (GDPR)
 • sudske odluke (presude, rješenja, odluke…)
 • marketinški materijali (katalozi, prezentacije, oglašavanje…)

Slovenski jezik pripada grupi južnoslavenskih jezika. Čuva dvojinu i ima 6 padeža. Slovenska abeceda ima 25 grafema među kojima nije “ć”.