Prijevod na makedonski jezik

prijevod-makedonski

Makedonski jezik pripada skupini južnoslavenskih jezika, baš kao i hrvatski, slovenski ili srpski. No, uz mnoge sličnosti, među navedenim jezicima postoje i značajne razlike. Tako je, naprimjer, pismo makedonskog jezika ćirilica. Padeža nema, već se odnosi u rečenici uređuju prijedlozima i postpozitivnim članovima. Objekt se udvaja, a naglasak je na trećem slogu skraja. Stoga, iako u svakodnevnoj komunikaciji uviđamo mnoge sličnosti s hrvatskim jezikom – posebice na leksičkoj razini – makedonski je jezik za govornike hrvatskog jezika strani jezik u punom smislu te riječi.

Suočeni sa stranim jezikom koji ne poznajemo, u ovom slučaju makedonskim, zatražit ćemo pomoć stručnjaka. Prevoditelj i/ili sudski tumač izradit će nam prijevod na makedonski jezik ili s makedonskog jezika na hrvatski ili drugi strani jezik.

U našem uredu na makedonski jezik ili s makedonskog jezika najčešće prevodimo hrvatski, zatim slovenski i engleski jezik.

Kako su poslovne, društvene, kulturne i druge veze R Hrvatske i R Sjeverne Makedonije tradicionalne i razvijene, prijevod na makedonski jezik ili s makedonskog jezika pripremamo često i za najrazličitije potrebe i područja.

Tako su tipični prijevodi s područja gospodarstva prijevodi financijskih izvješća, natječajne dokumentacije, dokumentacije povezane s otvaranjem tvrtki; s područja prava sudske odluke, ugovori, tužbe; s područja marketinga katalozi, reklamni tekstovi proizvoda, tekstovi i objave za društvene mreže i sl.

Pojedinci nam se najčešće obraćaju kada imaju potrebu za prijevodom osobnih dokumenata. Tu podrazumijevamo prijevod diploma, svjedodžbi, certifikata, uvjerenja, sudskih odluka i dr.

Uz neovjereni pisani prijevod u našem ćemo vam uredu prema potrebi izraditi i ovjereni prijevod sudskog tumača. Neovisno o vrsti dokumentacije, isti ćemo vam izraditi u najkraćem mogućem roku.

Stoga dolazite li u Hrvatsku ili odlazite u Sjevernu Makedoniju, naši će vam prevoditelji bogatog znanja i iskustva osigurati stručan i kvalitetan prijevod na koji ćete se moći osloniti.