Moje ime je… – Zovem se…

Engleski je jezik sve prisutniji u našoj svakodnevnoj komunikaciji. To je činjenica koju, ako smo svjesni da je riječ o trenutno najdominantnijem svjetskom jeziku, nikako ne možemo izbjeći, a ni poreći. Mnogi su svjetski jezici, pa tako i hrvatski, preplavljeni njegovim utjecajima.

Iako prihvaćamo da je jezik živ organizam, iznimno prijemčiv i osjetljiv na društvene, političke, gospodarske i druge okolnosti, smatramo da ga je potrebno njegovati i čuvati od neodgovarajućih, često i nepotrebnih, intervencija.

Jedan od takvih primjera jest sintagma moje ime je…, koju sve ćešće čujemo prilikom nečijeg predstavljanja. Riječ je o doslovno prevedenoj sintagmi iz engleskog jezika my name is… koja značenjski i funkcionalno odgovara hrvatskom zovem se ili ja sam... Sintagma moje ime je… nije u duhu hrvatskog jezika, te se izvorni govornik hrvatskog jezika ne bi se trebao predstavljati na ovaj način, već bi rečenicu trebao započeti sa Zovem se… ili Ja sam

Naravno, postoje i slučajevi kada u hrvatskom jeziku ne možemo pronaći odgovarajuću riječ ili prijevod i tada ćemo posegnuti za anglizmima, germanizmima, internacionalizmima… no svakako savjetujemo da prije nego što iskoristimo stranu riječ ili frazu, promislimo o onome što nam nudi naš materinji jezik.