Lokalizacija sadržaja za društvene mreže

Društvene mreže neozabilazan su element digitalnog marketinga. Ako želite doprijeti do što šire publike, one su idealno sredstvo. Ovisno o budžetu kojim raspolažete, ne moraju biti skupe, a imaju izvrstan doseg.

Društvene mreže. Ikone. Prijevod sadržaja za društvene mreže. Pisani prijevod.

Mnoge kompanije prisutne su ne samo na domaćem tržištu, već i na regionalnom i globalnom. A kako bi svoju uslugu ili proizvod što bolje plasirale na stranim tržištima, potrebna im je odgovarajuća jezična lokalizacija.

Riječ je o dijelu prilagodbe proizvoda ili usluge za ciljano područje.

Pritom puki prijevod teksta jednostavno nije dovoljan. Jezična točnost, jasnoća poruke koja se prenosi, unaprjeđuje se i dodatnim, jezičnim i izvanjezičnim karakteristikama.

Kada je riječ o jeziku, posebna se pažnja posvećuje žargonu. Nije isto jesu li vaš proizvod ili usluga namijenjeni tinejdžerima ili populaciji starije dobi. Generacijski jaz očituje se i u jeziku kojim one govore, a koji progovara i o njihovim navikama i vrijednostima.

Važan je i žargon industrije. Tako se naprimjer prilikom prevođenja sadržaja za potrebe kozmetičkog proizvoda ili usluge, vrlo važno držati karakteristične terminologije. Uz opise proizvoda često je vezan i lirski stil koji zahtijeva razvijenu prevoditeljsku vještinu.

Kulturološke razlike među najvažnijim su izvanjezičnim čimbenicima. Lokalni običaji i navike često su neprevodivi u drugi jezik, stoga je važno pronaći motive koji će što bliže i točnije prenijeti poruku.

Društveno-političke okolnosti također utječu na jezičnu lokalizaciju. Postoje teme i motivi koji na određenom području, npr. prožetom povijesnim sukobima ili aktualnim napetostima, mogu biti kontraproduktivni i značajno utjecati na to kako će potencijalni korisnici i kupci prihvatiti ono što im nudite. Stoga je potrebno pronaći neutralna i pozitivna mjesta komunikacije. Ovo može prijeći granice prijevoda i prijeći u kreativno pisanje.

Sadržaj za društvene mreže obično je kratak i sažet. Njegova izravnost u komunikaciji s potencijalnim korisnicima i kupcima ne dopušta pogreške. Svi materijali namijenjeni objavljivanju na društvenim mrežama u našem se uredu prolaze podrobno i u stalnoj suradnji s lektorom za predmetni jezik.

Svjesni smo da je varljiva jednostavnost ovog zadatka ustvari idealan prostor u kojem se primijeti svaka, pa i najmanja, pogreška. Stoga budite pažljivi prilikom odabira prevoditelja za ovu vrstu prijevoda jer vaš je posao prevažan da biste riskirali s manjkavim predstavljanjem ili kampanjom.