Prijevod natječajne dokumentacije

natjecajna_dokumentacija
Samopouzdano na javni natječaj

Sudjelovanje na javnim natječajima često je vrlo opsežno kada je riječ o dokumentaciji koju je potrebno prikupiti, no i vremenski zahtjevno budući da sve treba obaviti u relativno kratkom roku. Kada u sve to uključimo još i prijevod natječajne dokumentacije, naći ćemo se pred ozbiljnim zadatkom, pogotovo ako naše trgovačko društvo nije u tome uvježbano, odnosno većinu svojih poslova ne sklapa putem javnih natječaja.

A kako bi vam prijevod natječajne dokumentacije bio koristan, on mora biti:
– PRAVOVREMENO izrađen, obično u vrlo kratkom roku
– STRUČAN, prevoditelj ili prevoditeljski tim mora vladati zadanom terminologijom i žargon predmetnog područja
– TOČAN, jer nitko si ne može dopustiti da mu natječaj propadne zbog pogreške u prijevodu
– s OVJEROM SUDSKOG TUMAČA, izrađuje ga i/ili ovjerava sudski tumač

Sve to dobit ćete u našoj agenciji zahvaljujući višegodišnjem iskustvu i stručnim prevoditeljima te sudskim tumačima.

Primjeri dokumentacije koja se prevodi za potrebe javnih natječaja su prijevod teksta javnog natječaja odnosno poziva, prijevod priloga uz raspisani natječaj, prijevod obrazaca, prijevod financijskog izvješća, prijevod bankovne garancije, prijevod javnobilježničkih akata, potvrda i ovjera, prijevod uvjerenja o nekažnjavanju, prijevod životopisa, prijevod diploma, prijevod svjedodžbi, prijevod certifikata, prijevod tehničke dokumentacije, prijevod ugovora, prijevod aneksa i drugo.