Bih, bi, bi… – O AORISTU

Iako je suvremena komunikacija oživjela aorist kao glagolsko vrijeme, još ga uvijek najviše koristimo kada se služimo kondicionalom I. – Želio bih otići na odmor.

Učestalost aorista pomoćnog glagola BITI, nažalost, nije bitno utjecala na to da ga naučimo ispravno koristiti. Tako se ovaj oblik glagola BITI sve češće svodi na jedan jedini oblik – BI. Npr. Ja bi išla u kino, Bi li pročitali tu knjigu?, Bi htio doći k meni?, Vi bi se radije igrali, nego išli u školu, Bili bi ti kupili mobitel da smo mislili da ti je potreban

Takva praksa pokazuje da se konjugacija samog glagola u neznanju i/ili žurbi izostavlja, a što bi nam tek iznimno bila opcija s nekim drugim glagolom. Pomoćni glagol BITI ima sva glagolska vremena i sva glagolska lica kao i drugi glagoli, te ga je potrebno odgovarajuće konjugirati. Tako bi naše rečenice trebale glasiti: Ja bih išla u kino, Biste li pročitali tu knjigu?, Bi li htio doći k meni?, Vi biste se radije igrali, nego išli u školu, Bili bismo ti kupili mobitel da smo mislili da ti je potreban

Stoga prilikom korištenja aorista pomoćnog glagola BITI – a posebice u pisanoj i javnoj komunikaciji – razmislite koje biste lice trebali upotrijebiti. Za lakše prisjećanje i/ili učenje donosimo mali podsjetnik.

aorist
BITI
naglašeni oblik
BITI
nenaglašeni oblik
bih
bih
bi
bi
bi
bi
bismo
bismo
biste
biste
biše
bi