Sudski tumač

Ovjera sudskog tumača izjavom, pečatom i potpisom