Poslovni prijevodi

Poslovni prijevod potpuna je i stručna jezična usluga posebno prilagođena naručiteljima iz gospodarskog sektora.

U svakodnevnom poslovanju visoka kvaliteta prijevoda nije uvijek dovoljna, već se nerijetko kao prioritet javljaju i drugi zahtjevi. Hitno izvršenje prijevoda, hitno unošenje izmjena i dopuna, prevođenje uz obveznu upotrebu CAT alata, izrada glosara, grafička obrada teksta, dostava usluge na partnerske lokacije i slično neke su od karakterističnih potreba naših klijenata na koje spremno odgovaramo.

Pisani prijevod

Prevođenje pisanog teksta najtraženija je u usluga u našem uredu. Tvrtke i pojedinci koji naručuju pisane prijevode dolaze iz različitih strukovnih područja. Dok tekstovi opće tematike najčešće ne predstavljaju poseban izazov za prevoditelja, oni stručne prirode mogu se pokazati zahtjevnijima. Zbog toga je iznimno važna dobra komunikacija odnosno suradnja između prevoditelja i naručitelja. Neovisno o tome koliko je prevoditelj stručan i iskusan u nekom području, postoje slučajevi kada je nužno savjetovati se s naručiteljem. Npr. kada je riječ o terminologiji prevoditelj može odabrati upotrebu jednog termina, no naručitelj već koristi ili želi koristiti drugi sinonim. U takvim se slučajevima, nakon što naručitelj pregleda tekst, zajednički odlučuje o ubuduće primjenjivanoj terminologiji što u konačnici ne samo da skraćuje vrijeme potrebno za izradu prijevoda, već povećava učinkovitost prevoditelja i zadovoljstvo naručitelja.

Pisani prijevod može pratiti i izrada glosara. Naručiteljima je uz prijevod povremeno potrebno ispostaviti i glosar – mali rječnik s leksikom korištenim u tekstu – koji će im služiti za njihove interne potrebe i/ili za potrebe buduće suradnje s prevoditeljem.

Pisani prijevod može se izraditi s ovjerom ili bez ovjere sudskog tumača. Ovjera sudskog tumača povisuje cijenu osnovnog prijevoda, a takav se prijevod obično izrađuje za potrebe javnih natječaja, dostavljanja poslovne dokumentacije nadležnim tijelima ili osobne isprave.

Prijevod s ovjerom sudskog tumača

Usluge sudskog tumača odnosno ovjere prijevoda među najzastupljenijim su jezičnim uslugama. Naime svako poslovno ili osobno pravno djelovanje međunarodnog karaktera podrazumijeva neku vrstu ovjerenog prijevoda. Dok se kod gospodarskih subjekata najviše ovjeravaju prijevodi natječajne dokumentacije te dokumentacije povezane s kupnjom/prodajom/preuzimanjem trgovačkih društava ili otvaranjem/zatvaranjem istih, pojedincima je najčešće potreban prijevod osobnih isprava kao što su izvatci iz matičnih knjiga, svjedodžbi i diploma, certifikata…

Uz pisane prijevode sudski tumač ovjerava i govoreni tekst odnosno obavlja usmeno prevođenje. Takvo je njegovo djelovanje npr. u uredu javnog bilježnika, pred sudom, pri policijskom ispitivanju…

Tekstovi za prijevod s ovjerom sudskog tumača dostavljaju se kao i sva druga dokumentacija: e-poštom (skenirana preslika, pdf, visokokvalitetna fotografija…), osobno, dostavom ili na drugi dogovoreni način. Po primitku teksta sudski tumač izrađuje prijevod, uvezuje ga zajedno s preslikom ili izvornikom te ovjerava izjavom i pečatom. Ovjereni prijevod klijenti preuzimaju u našem uredu ili ih dostavljamo prema dogovoru.

Podrobnosti o radu sudskih tumača možete pročitati na sljedećoj poveznici:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_07_88_2814.html

Usmeni prijevod

U našem vam je uredu dostupna usluga usmenog odnosno konsekutivnog prevođenja pri kojem prevoditelj tijekom – često unaprijed dogovorenih – stanki u izlaganju govornika naručitelju prevodi izgovoreni tekst što ga je upamtio ili zabilježio.

Za usmeno je prevođenje iznimno važna prethodna priprema prevoditelja stoga je u tu svrhu presudno da naručitelj na vrijeme – najmanje tjedan dana ranije – dostavi sve potrebne informacije među kojima su sažetak teme o kojoj će se govoriti, osnovne pojedinosti o uključenim strankama te vrijeme trajanja i mjesto prevođenja.

Ovakva je vrsta prevođenja primjerena za poslovne sastanke, pregovore, organizirane posjete, radionice, predavanja… odnosno sva događanja koja uključuju manji broj sudionika.

Lektura i redaktura

Čitajući reklamne materijale, dnevne novine, internetske stranice… pa čak i ugovore i izvještaje, zasigurno ste uočili jezične pogreške kao što su: pogrešno napisano veliko i malo slovo, č/ć, ije/je/e/i; nepravilan red riječi; neodgovarajuću  i/ili nepotrebnu upotrebu stranih riječi; netočnu interpunkciju; nepotrebne i/ili neprikladne digresije; nedosljednost u izlaganju i sl. Pogreške poput ovih ostavljaju loš dojam i vrlo je važno izbjeći ih. Naši će vam stručnjaci pomoći da iz svojih tekstova uklonite ovakve i slične nedostatke kako bi ste se predstavili u što boljem svjetlu.

REDAKTURA teksta, osim potrebnog pravopisnog, gramatičkog i leksičkog uređenja teksta, podrazumijeva provjeru stručnog nazivlja odnosno općenitu primjerenost uzusima struke kao i potrebno uređenje (ponovno pisanje) cijelih rečenica u svrhu stvaranja smislene i dosljedne jezične cjeline.

LEKTURA I KOREKTURA teksta obuhvaćaju ispravljanje pravopisnih i gramatičkih pogrešaka te leksika. Pri obavljanju lekture provode se i korekturni zahvati – uklanjanje zatipaka i interpunkcijskih pogrešaka.

 • prijevod financijskih izvještaja
 • prijevod računovodstvene dokumentacije
 • prijevod stručnih studija
 • prijevod natječajne dokumentacije
 • prijevod javnobilježničkih potvrda i ovjera
 • prijevod osnivačkih akata trgovačkih društava
 • prijevod internih akata trgovačkih društava
 • prijevod izvatka iz sudskog registra
 • prijevod ugovora
 • prijevod kataloga
 • prijevod sigurnosno-tehničke dokumentacije
 • prijevod uputstava za uporabu
 • prijevod priručnika
 • prijevod prezentacija
 • prijevod marketinških materijala
 • prijevod i lokalizacija internetskih stranica
 • prijevod potvrda i certifikata
 • pravo
 • uprava
 • financije
 • bankarstvo
 • osiguranje
 • energetika
 • turizam
 • obrazovanje
 • medicinska industrija
 • industrija ljepote

Ugovor o prevoditeljskim uslugama

Uz zahtjeve praktične prirode u poslovnom je prevođenju iznimno važno osigurati uvjete poslovanja koji će biti prilagođeni svakom klijentu posebno. Rokovi isporuke, predviđeni broj kartica, godišnji budžet, količinski popusti, način i rokovi plaćanja… pojedinosti su kakve dogovaramo u okviru ugovora o prevoditeljskim uslugama. Suradnja sa stalnim klijentima uz ovakav se ugovor odvija još učinkovitije i opuštenije, dok se uvjeti jednokratnih ili periodičnih narudžbi uređuju u dogovoru s klijentom pri početku svakog prevoditeljskog projekta.

Povjerljivost

Čuvanje poslovne tajne, podataka i posebnosti poslovnog odnosa općenito, u središtu je kvalitetne i dugoročne suradnje. Iako svaki naručitelj može biti siguran da su njegove informacije i dokumenti u odgovornim i povjerljivim rukama, u ovu nam je svrhu na raspolaganju sklapanje ugovora o povjerljivosti podataka.

Stručno vodstvo

Ana-Marija Huzjan
Stalni sudski tumač za slovenski i makedonski jezik
+385 (91) 5909 127
anamarija@audentia-prijevodi.com
Ivan Medur
Prevoditelj za engleski jezik
+385 (91) 1592 929
ivan.medur@audentia-prijevodi.com

Trebate neke od usluga prijevoda?